Menu

Ubezpieczenia

Korzyści z posiadania ubezpieczenia podróżnego, warunki polisy ubezpieczeniowej

Lista tematów

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Chcąc odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, należy przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu pocztą tradycyjną lub mailem pis

Jak zrobić print screen ekranu?

Jak zrobić print screen ekranu?

Potwierdzenie dokonania przelewu jest istotnym elementem, który znacznie przyspiesza proces opłacenia zakupu ubezpieczenia podróżnego. Zo

Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Opłata za ubezpieczenie podróżne obliczana jest automatycznie i jest uzależniona od ilości osób objętych umową ubezpieczenia oraz długości p

Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciel podzielił obszar świata na dwie strefy, w których obowiązują różne stawki za ubezpieczenie podróżne. Strefa Europa – teryt

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Po wykupieniu ubezpieczenia zawsze można ubiegać się o jego wypowiedzenie. Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, jeśli zechcesz rozwią

Od jakiego momentu obowiązuje ubezpieczenie?

Od jakiego momentu obowiązuje ubezpieczenie?

Wykupując ubezpieczenie turystyczne należy określić daty rozpoczęcia oraz zakończenia okresu ubezpieczenia, czyli daty wyjazdu i powrotu.

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest typu zdarzenia i rodzaju ubezpieczenia. Ubezpieczenie w podróży zagraniczne

Potwierdzenie przelewu w pliku PDF

Potwierdzenie przelewu w pliku PDF

Potwierdzenie dokonania przelewu przesłane w formacie PDF znacznie przyspieszy opłacenie ubezpieczenia.  Sprawdź, jak uzyskać potwierdzen

Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób wyjeżdżającyc

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Gdy Twój powrót opóźnia się z przyczyn losowych - nieleżących po Twojej stronie, to okres ubezpieczenia podróżnego może zostać przedłużony b