Menu

Warunki polisy ubezpieczeniowej

Zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki

Popularne artykuły

Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie podróżne gwarantuje: natychmiastową pomoc m. in. w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, opóźnienia..

Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciel podzielił obszar świata na dwie strefy, w których obowiązują różne stawki za ubezpieczenie podróżne. Strefa E – terytoria..

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Gdy Twój powrót opóźnia się z przyczyn losowych - nieleżących po Twojej stronie, to okres ubezpieczenia podróżnego może zostać przedłużony..

Lista tematów

Co daje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego?

Co daje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego pozwala na odzyskanie pieniędzy za bilet lotniczy oraz nocleg (do kwoty 5000 EUR) w..

Co to jest usługa assistance?

Co to jest usługa assistance?

W skład usługi assistance wchodzą: całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego, transport Ubezpieczonego na teren..

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, bezzwłocznie skorzystaj z pomocy Centrum Assistance pod..

Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Opłata za ubezpieczenie podróżne obliczana jest automatycznie i jest uzależniona od ilości osób objętych umową ubezpieczenia oraz długości..

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Po wykupieniu polisy zawsze można ubiegać się o jej wypowiedzenie. Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, jeśli zechcesz rozwiązać..

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest typu zdarzenia i rodzaju polisy. Ubezpieczenie w podróży..

Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób..

Słowniczek ubezpieczeń A-Z

Słowniczek ubezpieczeń A-Z

agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych..

Sporty amatorskie i ekstremalne a ochrona ubezpieczeniowa

Sporty amatorskie i ekstremalne a ochrona ubezpieczeniowa

Różnica pomiędzy sportem amatorskim a jego bardziej ekstremalną wersją może być bardzo subtelna, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi..

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego w sytuacjach nagłych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego w sytuacjach nagłych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletów w sytuacjach nagłych występuje w dwóch wariantach: WARIANT I W pierwszym wariancie jest to..