Menu

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, bezzwłocznie skorzystaj z pomocy Centrum Assistance pod numerem telefonu: 

+48 22 483 39 71

Podaj swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer ubezpieczenia podróżnego oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy.

Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą:

  • uzyskaj od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską i oryginał rachunku,
  • dokumentację lekarską wraz z oryginałem rachunku oraz opisem zdarzenia prześlij do:

Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

W przypadku pozostałych roszczeń, tj.

  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenia opóźnienia lotu,

skontaktuj się z ubezpieczycielem dzwoniąc pod numer: +48 22 483 39 71, gdzie otrzymasz szczegółowe informacje oraz instrukcje, jak postępować w przypadku Twojego zgłoszenia.


To może Cię zainteresować

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Zainteresował Cię artykuł, ale potrzebujesz więcej informacji?
Dziękujemy za pomoc

Twoja opinia pomoże name tworzyć lepsze i bardziej dopasowane artykuły.

Chwilowo nie mogliśmy przesłać Twoich sugestii

Wyślij ponownie lub spróbuj później.