Porady dla podróżnych

pdf drukuj wyślij e-mailem

Warunki zwrotu biletu lotniczego

http://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/Loty/Bilet-lotniczy/Warunki-zwrotu-biletu-w-tanich-liniach-lotniczych

Ostatnia aktualizacja: 2011-08-18

Warunki zwrotu biletu lotniczego

TANIE LINIE LOTNICZE

Zdecydowana większość tanich linii lotniczych sprzedaje tanie bilety lotnicze jako bezzwrotne.  Poza ściśle określonymi sytuacjami, które w większości wypadków ograniczają się do przykrej okoliczności śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa, tanie linie lotnicze nie przewidują żadnych zwrotów.

W przypadku śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa, osoba zajmująca się sprawą przekazuje do biura eSKY.pl akt zgonu, na podstawie którego rozpatrywany jest zwrot.

W przypadku śmierci pasażera, kiedy to sam pasażer był płatnikiem, ewentualna kwota zwrotu za bilet lotniczy należy do masy spadkowej i może być wypłacona dopiero po uregulowaniu sądowym lub notarialnym.

Jeśli pasażer nie wykorzystuje przelotu, zwrotowi zawsze podlegają podatki i opłaty lotniskowe, ponieważ nie są one wykorzystywane. Tanie linie lotnicze w większości przypadków nie zwracają jednak także i tych środków, ponieważ większość tego typu linii lotniczych pobiera opłatę administracyjną za wystąpienie o zwrot kwoty podatków i opłat, która jest równowartością kwoty zwrotu.

Czy można zwrócić bilet z powodu choroby?

Tanie linie lotnicze przewidują zwroty biletów lotniczych tylko w określonych sytuacjach, ale w przypadku zgłoszenia niemożności odbycia przelotu z powodu choroby, każdy wypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nawet jeśli regulamin tanich linii lotniczych nie przewiduje żadnych zwrotów w określonej sytuacji, warto sprawdzić czy przewoźnik nie wyjdzie pasażerom naprzeciw.

W przypadku wystąpienia o zwrot trzeba przedstawić odpowiednią dokumentację poświadczającą niemożność odbycia podróży. Te dane przekazuje się do biura eSKY.pl, a nasi pracownicy zajmują się kontaktem z liniami lotniczymi.

REJSOWE LINIE LOTNICZE

Warunki taryfy, w jakich wykupowane są bilety lotnicze na rejsowe linie, określają precyzyjnie możliwości rezygnacji biletu i zwrotu, jaki wtedy przysługuje.

W przypadku większości, choć należy zaznaczyć, że nie wszystkich przewoźników, nawet jeśli taryfa nie przewiduje zwrotu z opłaty dla przewoźnika, można odzyskać kwoty niewykorzystanych podatków i opłat. Jest to z reguły możliwe tylko przy niewykorzystaniu całego przelotu. W przypadku wykorzystania części połączenia, zwrot niewykorzystanej części podatków i opłat lotniskowych może być niemożliwy lub ograniczony.

Uwaga:

- aby zwrot podatków lotniczych i opłat lotniskowych mógł być zrealizowany sprawnie, niemożność odbycia podróży należy zgłosić przed zaplanowanym odlotem,

- poza zwrotem opłat lotniskowych i podatków, część taryf lotniczych przewiduje zwrot opłaty przewoźnika – pełny lub częściowy,

- niemożność odbycia podróży możesz zgłosić w Telefonicznym Centrum Obsługi,

- zwrot biletu w dniu jego wystawienia jest możliwy w całości. Wymaga to kontaktu z Telefonicznym Centrum Obsługi. Od kolejnego dnia po wystawieniu biletu bilety lotnicze w rejsowych liniach można zwracać tylko na warunkach przewidzianych w taryfie.

- niektóre taryfy lotnicze na wybranych trasach przewidują pełny zwrot w przypadku odmowy przyznania wizy. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy bilet, który Cię interesuje przewiduje taki zwrot, konsultant Telefonicznego Centrum Obsługi pomoże to ustalić.

Czy można zwrócić bilet z powodu choroby?

Większość regulaminów linii rejsowych ogranicza przypadki zwrotu kosztów opłaty za bilet (jeśli taryfa takiego nie przewiduje) do przykrej okoliczności śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa.

Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy pasażer nie może odbyć podróży, można zwrócić się do linii lotniczych z prośbą o rozpatrzenie zwrotu, nawet jeśli taryfa, w której wykupiono bilet lotniczy, takiego nie przewiduje. Taką prośbę należy odpowiednio uzasadnić i uzupełnić odpowiednią dokumentacją medyczną bądź urzędową.  Te dokumenty należy wysłać do jednego z pracowników naszego Telefonicznego Centrum Obsługi, który przekaże sprawę do odpowiedniego działu w biurze przewoźnika.

Należy jednak pamiętać – każdy przypadek prośby o zwrot z powodu niemożności odbycia lotu jest rozpatrywany w trybie indywidualnym, a  linie lotnicze mogą odmówić zwrotu.

Pamiętaj:

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed stratą środków finansowych w takich wypadkach jest indywidualny wykup odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie od zwrotu kosztów związanych z anulowaniem biletu można wykupić w naszym serwisie, w zakładce Ubezpieczenia.  Takie ubezpieczenie musi być wykupione do 48 godzin od momentu rezerwacji biletu lotniczego, a koszty zwracane są do sumy 5 000 EUR.

Czy ten artykuł zawierał przydatne informacje?

Tak Nie

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSKY.pl S.A.

* - pola wymagane

Podziel się tym artykułem przez e-mail

Warunki zwrotu biletu lotniczego

Link: http://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/Loty/Bilet-lotniczy/Warunki-zwrotu-biletu-w-tanich-liniach-lotniczych