Menu

Brexit: jak podróżować do Wielkiej Brytanii?

Brexit: jak podróżować do Wielkiej Brytanii?

Kliknij tutaj, jeśli chcesz poznać aktualne przepisy wizowe w poszczególnych krajach oraz listę potrzebnych dokumentów

Brexit stał się faktem. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2020 roku. Z kolei 31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy, w którym podróże między krajami Unii Europejskiej a Zjednoczonym Królestwem odbywały się na starych zasadach. Jak od 1 stycznia 2021 roku podróżować do i z Wielkiej Brytanii? Co zmieniło się w podróżach obywateli krajów Unii Europejskiej do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Co zmieniło się po brexicie?

Wielka Brytania w wyniku brexitu przestała być członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie opuściła wspólny rynek UE, w którym obowiązywała m.in. zasada wolnego przepływu osób. Należy jednak pamiętać, że Zjednoczone Królestwo nigdy nie znalazło się w strefie Schengen, więc podróż do tego kraju wiązała się dla obywateli krajów UE z koniecznością przejścia kontroli granicznej, a na lotniskach – z przejściem odprawy paszportowej. Do przekroczenia granicy w dowolnym celu (wyjazd turystyczny, podróż służbowa, przyjazd na pracy lub na studia) wystarczyło jednak pokazanie dowodu osobistego.

Brexit spowodował, że formalności przy przekraczaniu granicy Wielkiej Brytanii przez obywateli krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w jakimkolwiek celu (także w formie kilkudniowych wyjazdów turystycznych) uległy zmianie.

Jak podróżować do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Od 1 stycznia 2021 roku obywatele krajów UE, by przekroczyć brytyjską granicę muszą okazać dokument tożsamości. Od 1 października 2021 jedynym dokumentem uprawniającym do podróży do Wielkiej Brytanii w jakimkolwiek celu jest paszport! 

Brexit spowodował, że obywatele krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii zostali objęci obowiązkiem wizowym. Jednak w części przypadków posiadanie wizy nie jest wymagane – wszystko zależy od celu podróży.

  • Podróż w celach turystycznych lub odwiedziny
    Jeśli wybierasz się do Wielkiej Brytanii na krótki okres (maksymalnie do 6 miesięcy), np. na zwiedzanie Londynu lub wizytę u rodziny albo znajomych, wystarczy, że zabierzesz ze sobą paszport. W takim przypadku wiza nie jest wymagana.
  • Podróż w celach służbowych
    Jeśli wybierasz się do Wielkiej Brytanii w celach służbowych na krótki okres, np. w delegację, na spotkania, konferencje itd. wystarczy, że zabierzesz ze sobą paszport. W większości przypadków podróży służbowych wiza jest wymagana dopiero, gdy łączny czas przebywania na terytorium Zjednoczonego Królestwa przekroczy 6 miesięcy. Do podróży w celach służbowych, nieobjętych obowiązkiem wizowym nie wlicza się m.in. pracy lub wykonywania stacjonarnie usług dla firm brytyjskich czy odbywania staży.
  • Podróż w celu podjęcia pracy lub nauki
    Jeśli wybierasz się do Wielkiej Brytanii, by podjąć pracę (zarówno u pracodawcy, jak i w ramach  własnej działalności), odbyć staż lub w celu nauki, oprócz paszportu musisz posiadać wizę. Przed wyjazdem należy zapoznać się z warunkami uzyskania wizy, zawartymi na brytyjskich stronach rządowych.

Podróże obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii mieszka spora grupa obywateli państw Unii Europejskiej, którzy osiedlili się w tym kraju dzięki unijnej zasadzie wolnego przepływu osób. W związku z brexitem takie osoby, aby móc legalnie przebywać na terenie Zjednoczonego Królestwa powinny do 30 czerwca 2021 uzyskać status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia. W przypadku podróży, osiedleńcy lub posiadający status wstępnego osiedlenia mogą przekraczać brytyjską granicę na podstawie dowodu osobistego do 31 grudnia 2025 roku. Po tej dacie, aby wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii, osiedleniec będzie musiał wylegitymować się paszportem. Oczywiście status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia sprawia, że nie trzeba starać się dodatkowo o brytyjską wizę.

Jak podróżować po Wielkiej Brytanii po brexicie?

Brexit nie wpłynął znacząco na kwestie związane z poruszaniem się po Wielkiej Brytanii i przebywaniem w tym kraju. Zarówno krajowe prawo jazdy, jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego są uznawane na dotychczasowych zasadach. Rząd brytyjski zaleca jednak wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, które pokryje także koszt prywatnych wizyt lekarskich. Należy też pamiętać, że ani EKUZ, ani ubezpieczenie podróżne nie pokrywają kosztów planowanego leczenia i zabiegów w Wielkiej Brytanii.

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo wpłynie jednak na opłaty za roaming. Do końca 2020 roku operatorzy nie mogli obciążać dodatkowymi opłatami osób, które w czasie podróży po Wielkiej Brytanii korzystały z telefonów komórkowych. Obecnie jest to dozwolone, więc przed wyjazdem należy upewnić się bezpośrednio u operatora telefonii komórkowej, jakie są stawki roamingu w Zjednoczonym Królestwie.

Przekraczanie granicy brytyjsko-irlandzkiej

Co zmieniło wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE w kwestii podróżowania między Republiką Irlandii, która jest członkiem Unii Europejskiej, a brytyjską Irlandią Północną? Do 1 stycznia 2025 roku przekraczanie lądowej granicy brytyjsko-irlandzkiej będzie wyglądało jak przed brexitem. Po tym okresie lokalny parlament północnoirlandzki będzie mógł jednostronnie zrezygnować z tych warunków lub przedłużyć o kolejne cztery lata obowiązujące prawo dotyczące przekraczania granicy oraz polityki celnej.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!