Menu

Dokumenty podróżne: dowód osobisty czy paszport?

Dokumenty podróżne: dowód osobisty czy paszport?

Kliknij tutaj, jeśli chcesz poznać aktualne przepisy wizowe w poszczególnych krajach oraz listę potrzebnych dokumentów

Zarówno paszport, jak i dowód osobisty:

  • stwierdza tożsamość osoby,
  • poświadcza obywatelstwo polskie.

Paszport uprawnia do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, natomiast dowód osobisty umożliwia nam podróż do:

  • krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • państw, które na mocy osobnych decyzji, zezwalają na przekraczanie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego.

Pamiętaj! 
Przed wyjazdem sprawdź, czy twoje dokumenty podróżne są ważne oraz sprawdź przepisy państwa, do którego podróżujesz. Niektóre kraje wymagają, aby podróżny posiadał paszport ważny przez minimum 6 miesięcy od planowanej daty powrotu do kraju. Sprawdź, gdzie możesz pojechać z dowodem osobistym.

 

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!