Menu

Czego nie wolno wwozić do Polski?

Czego nie wolno wwozić do Polski?

Torebki z wężowej skóry, muszelki czy nalewki na kobrach sprzedawane turystom mogą przysporzyć wielu problemów na granicy. Kupując pamiątki i prezenty pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mamy prawo przewieźć do Polski

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej kraj został objęty unią celną co oznacza, że przywóz przedmiotów z UE do Polski przez turystów nie podlega żadnym ograniczeniom, aczkolwiek przywożone przedmioty muszą być przeznaczone do użytku osobistego. Możemy również przewozić towary, które zamierzamy przeznaczyć na prezenty, ale ich sprzedaż jest już naruszeniem prawa.

Przepisy są o wiele bardziej rygorystyczne w przypadku przywozu przedmiotów do Polski spoza krajów UE. Prawo jest wyjątkowo restrykcyjne w przypadku przewozu roślin oraz zwierząt będących pod ochroną.

Czego nie możemy przewieźć przez granicę?

 • przedmiotów, które wykonane zostały ze skóry wilków, niedźwiedzi, węży, krokodyli i innych dzikich zwierząt. Wypchanych zwierząt np. drapieżnych ptaków,
 • przedmiotów, do wykonania których użyto elementów pochodzenia zwierzęcego, np. biżuterii z kości słoniowej, piór dzikich ptaków, wyrobów z wełny antylopy, nalewki na kobrze,
 • pamiątek typu muszle, koralowce,
 • produktów leczniczych, które zawierają pochodne zwierząt, np. tłuszcz z niedźwiedzia,
 • roślin, w szczególności gatunków zagrożonych, np. roślin owadożernych, drewna tropikalnego.

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Unii Europejskiej, próba przewiezienia wyżej wymienionych przedmiotów jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W razie wątpliwości – dzwoń do Centrum Informacji Służby Celnej pod numer (+48) 22 330 03 30.

Dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie

Nie możemy również przewozić do Unii Europejskiej takich pamiątek, jak:

 • obrazy, rysunki oraz pastele wykonane ręcznie,
 • oryginalne ryciny i litografie,
 • rysunki wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, nienależące do swoich twórców, o wartości 15 tys. EUR lub więcej,
 • akwarele, gwasze, pastele wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, nienależące do swoich twórców, o wartości 30 tys. EUR lub więcej,
 • przedmioty archeologiczne, starsze niż 100 lat, pochodzące z wykopalisk i znalezisk,
 • elementy pochodzące z pomników artystycznych czy religijnych, starsze niż sto lat,
 • książki starsze niż 100 lat, o wartości 50 tys. EUR lub więcej,
 • archiwa i ich elementy, starsze niż 50 lat,
 • zdjęcia i obrazy wykonane ręcznie na dowolnych nośnikach, mające więcej niż 50 lat i o wartości €150 tys. lub więcej; nienależące swoich twórców,
 • mozaiki, mające więcej niż 50 lat i o wartości 15 tys. EUR; nienależące do swoich twórców,
 • inkunabuły i manuskrypty, starsze niż 50 lat i nienależące do swoich twórców,
 • mapy drukowane, starsze niż 200 lat, o wartości 15 tys. EUR lub więcej,
 • dowolne inne artykuły antyczne o wartości 50 tys. EUR lub więcej.

Powyższa lista ma charakter wyłącznie poglądowy. Operator kontroli bezpieczeństwa na lotnisku ma prawo zażądać usunięcia z bagażu podręcznego, jak i rejestrowanego każdego przedmiotu, który budzi jego wątpliwość.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!