Menu

Zniszczenie, zgubienie lub utrata bagażu

Zniszczenie, zgubienie lub utrata bagażu

Linie lotnicze ponoszą pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę bagażu podczas transportu. Fakt uszkodzenia lub utraty bagażu należy zgłosić bezpośrednio po przylocie na lotnisku w punkcie obsługi danej linii lotniczej. 

Zagubiony bagaż

 • jeśli od momentu zgubienia bagażu upłynęło kilka lub więcej dni, skontaktuj się bezpośrednio z biurem rzeczy znalezionych na lotnisku docelowym, bądź w Twoim miejscu zamieszkania,
 • zgłaszając fakt zagubienia bagażu na lotnisku lub w samolocie, możesz zostać poproszony/a o podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, a także daty i miejsca zagubienia danej rzeczy, numeru lotu oraz dokładnego opisu zagubionego przedmiotu. Na podstawie Twoich danych sporządzony zostanie protokół szkody,
 • jeśli po okresie ustalonym przez linie (ok. 21 dni) bagaż nie zostanie odnaleziony, przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za jego utratę.

Zniszczenie lub utrata bagażu przez linie lotnicze

 • podczas transportu bagaż znajduje się pod opieką przewoźnika i ponosi on za niego odpowiedzialność. Kwestię odpowiedzialności i uszkodzenia bagażu regulują odpowiednie przepisy Konwencji Montrealskiej,
 • jeśli stwierdzisz utratę lub uszkodzenie bagażu, zgłoś taki fakt od razu po przybyciu na lotnisko docelowe w najbliższym biurze linii lotniczych lub u agenta reprezentującego linie,
 • zgłoszenie można przesłać do 7 dni, a w przypadku całkowitej utraty bagażu - do 2 lat. Liczy się data stempla pocztowego, 
 • o zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupami zastępczymi przy opóźnieniu dostarczenia bagażu można wystąpić do 21 dni po odebraniu bagażu,
 • maksymalna kwota odszkodowania za utratę lub uszkodzenie bagażu wynosi 1000 SDR (specjalne prawa ciągnienia - międzynarodowa waluta bezgotówkowa), która to kwota odpowiada około 1100 EUR,
 • linie lotnicze często zastrzegają, że kwoty rekompensaty mogą być mniejsze niż powyższa, jeśli bagaż był źle zapakowany lub jeśli zawierał przedmioty niedozwolone na pokładzie,
 • linie lotnicze zwykle też zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów o dużej wartości, jeśli nie zostały odpowiednio zgłoszone,
 • najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zagubienia bagażu przez linie lotnicze jest wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!