Menu

Dokumenty do samolotu dla dziecka

Dokumenty do samolotu dla dziecka

Z jakiego dokumentu może korzystać dziecko przy odprawie?

Podstawowym dokumentem upoważniającym dziecko do podróżowania po całym świecie jest paszport. Dopuszczalny jest także dowód osobisty, a w niektórych przypadkach nawet legitymacja szkolna (część lotów krajowych). Przy odprawie należy okazać do kontroli ten sam dokument, z którego dane widnieją na bilecie. Dziecko musi mieć własny dokument, nie może podróżować korzystając z dokumentów rodziców.

 

Jakich dokumentów potrzebuje dziecko, by lecieć samolotem?

Loty na terenie Polski

Podstawowym dokumentem dziecka jest dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka może wyrobić jeden z rodziców w jego obecności, jeśli dziecko ukończyło 5 lat. W przypadku składania wniosku przez internet, po odbiór we wskazanym urzędzie musi stawić się rodzic składający wniosek oraz dziecko. Przy odbiorze dokumentu należy przedstawić swój dowód osobisty lub paszport oraz dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.
Jeśli dziecko nie skończyło 5. roku życia, to przy składaniu wniosku lub przy odbiorze dokumentu (w przypadku złożenia wniosku przez internet) nie musi być obecne. W tym przypadku wymagana jest obecność jednego z rodziców. Starsze dzieci też nie muszą być obecne przy odbiorze dokumentu, jeśli uczestniczyły w składaniu wniosku w urzędzie (nie dotyczy to wniosków składanych przez Internet).
Uwaga! Dowód osobisty jest ważny 5 lat, jeśli dziecko nie skończyło 5. roku życia i 10 lat, jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.
W przypadku bardzo małych dzieci niektóre linie (np. LOT) za dokument uznają akt urodzenia dziecka. Część linii lotniczych na trasach krajowych honoruje jako dokument tożsamości legitymacje szkolne. 

Loty na terenie strefy Schengen

Na terenie państwa należących do strefy Schengen dzieci mogą podróżować posiadając dowód osobisty lub wymiennie paszport.

Kraje strefy Schengen

Loty poza strefę Schengen

Tu konieczny jest paszport oraz wiza, jeśli jest wymagana (sprawdź, gdzie wymagana jest wiza turystyczna). Aby złożyć wniosek paszportowy, w urzędzie musi pojawić się oboje rodziców lub jedno z nich wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica potwierdzoną notarialnie lub przez organ paszportowy. W celu poznania szczegółów, warto odwiedzić specjalną stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Można tam wykonać prosty test, dzięki któremu dowiemy się, w jaki sposób należy wyrobić swojemu dziecku paszport.

Uwaga!
Paszport wydany dziecku w wieku do 12 lat jest ważny przez okres 5 lat, a paszport wydany dziecku, które ukończyło 12 lat - przez okres 10 lat od daty wystawienia. W uzasadnionych przypadkach (udokumentowana konieczność nagłego wyjazdu, kradzież paszportu itp.) istnieje możliwość wystąpienia o wydanie w przyspieszonym trybie paszportu tymczasowego - ważnego 12 miesięcy.

 


Zgoda rodziców

Na podróż dziecka za granicę musi być zgoda obojga rodziców, jednak przepisy prawa krajowego nie wymagają posiadania specjalnego upoważnienia przy wyjeździe dziecka z jednym rodzicem lub z osobą trzecią, np. z dziadkami. Fakt posiadania dokumentu tożsamości dziecka (dowodu osobistego lub paszportu) przez osoby trzecie traktowany jest jak zgoda rodziców na podróż dziecka.

Przed wyjazdem sprawdź informacje o procedurach podróżowania osób nieletnich w ambasadzie kraju, do którego się udajesz.

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!